Edynburska Skala Depresji Poporodowej.

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (ang. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) to narzędzie służące do oceny ryzyka wystąpienia depresji poporodowej u kobiet, które niedawno urodziły dziecko.

Depresja poporodowa to zaburzenie nastroju, które charakteryzuje się smutkiem, utratą zainteresowania, poczuciem winy, bezsennością, lękiem, drażliwością, myślami samobójczymi lub innymi objawami, które utrudniają funkcjonowanie i opiekę nad dzieckiem. Depresja poporodowa może wystąpić zarówno u matek, jak i ojców, i dotyczy około 10-15% rodziców w ciągu pierwszego roku po porodzie.

EPDS składa się z 10 pytań, na które należy odpowiedzieć, zaznaczając jedną z czterech możliwych opcji. Pytania dotyczą uczuć i myśli, które osoba miała w ciągu ostatniego tygodnia. Każda odpowiedź ma przypisaną liczbę punktów od 0 do 3, w zależności od stopnia nasilenia objawów. Suma punktów z wszystkich pytań stanowi wynik końcowy, który może się zawierać w przedziale od 0 do 30. Im wyższy wynik, tym większe ryzyko depresji poporodowej. Wynik 12 lub więcej punktów jest uważany za graniczny i wskazuje na konieczność skonsultowania się ze specjalistą, takim jak psycholog, psychiatra lub lekarz rodzinny.

EPDS jest jednym z najczęściej stosowanych i najbardziej wiarygodnych testów do wykrywania depresji poporodowej. Jest łatwy do przeprowadzenia i interpretacji, a także dostępny w wielu językach. Jednak EPDS nie jest narzędziem diagnostycznym i nie zastępuje profesjonalnej oceny stanu psychicznego. EPDS jest tylko wskaźnikiem, który pomaga zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować dalszej pomocy. Depresja poporodowa jest poważnym problemem, który może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu matki, dziecka i rodziny. Dlatego ważne jest, aby osoby, które podejrzewają, że mogą cierpieć na depresję poporodową, nie bagatelizowały swoich objawów i szukały wsparcia i leczenia .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *