Skala lęku społecznego Leibowitza.

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) to narzędzie diagnostyczne opracowane przez amerykańskiego psychiatrę Michaela Liebowitza w 1987 roku. Skala służy do pomiaru nasilenia objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie osób cierpiących na to zaburzenie.

Budowa i zastosowanie skali.

Skala składa się z 24 sytuacji społecznych (tabela poniżej), które mogą wywoływać lęk lub unikanie u osób z fobią społeczną. Każda sytuacja jest oceniana pod dwoma względami: strach lub lęk oraz unikanie sytuacji. Strach lub lęk jest mierzony na czterostopniowej skali od 0 (brak) do 3 (silny), a unikanie sytuacji na czterostopniowej skali od 0 (nigdy) do 3 (zawsze). Łączna punktacja skali wynika z sumy punktów z obu kolumn i może się wahać od 0 do 144.

Sytuacja strach lub lęk unikanie sytuacji
1. Rozmawianie przez telefon przy innych
2. Bycie w małej grupie osób
3. Jedzenie w miejscu publicznym
4. Picie z innymi w miejscu publicznym
5. Rozmawianie ze zwierzchnikiem, kimś ważnym
6. Wygłaszanie mowy, bycie aktywnym przed dowolną publicznością
7. Wyjście na imprezę, spotkanie towarzyskie
8. Praca gdy jesteś obserwowany
9. Pisanie gdy jesteś obserwowany
10. Dzwonienie do osoby, której nie znasz dobrze
11. Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz dobrze
12. Spotykanie nieznajomych osób
13. Korzystanie z publicznego WC
14. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie inni już siedzą
15. Bycie w centrum zainteresowania
16. Przemawianie na spotkaniu
17. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub umiejętności
18. Spieranie się z osobą, której nie znasz dobrze
19. Patrzenie w oczy ludziom, których nie znasz
20. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub raportu przed grupą osób
21. Podrywanie kogoś
22. Reklamowanie towaru w sklepie
23. Urządzanie przyjęcia
24. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy
Suma:
Łączna punktacja:

 

Skala jest uważana za tzw. „złoty standard” w diagnostyce fobii społecznej, ponieważ ma wysoką wiarygodność i trafność. Skala jest stosowana zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce klinicznej, jako pomoc w rozpoznawaniu fobii społecznej, ocenie jej nasilenia i monitorowaniu postępów w leczeniu.

Interpretacja wyników.

Wyniki skali można interpretować według następujących przedziałów punktowych:

– 0 – 54 = brak fobii społecznej
– 55 – 65 = łagodna fobia społeczna
– 66 – 80 = umiarkowana fobia społeczna
– 81 – 95 = nasilona fobia społeczna
– 96 i więcej = bardzo nasilona fobia społeczna

Warto pamiętać, że wynik skali nie jest jednoznaczny z diagnozą fobii społecznej, a stanowi jedynie wskazówkę dla lekarza psychiatry lub psychologa. Jeśli wynik skali wskazuje na możliwość występowania fobii społecznej, zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą, który dokona dokładnej oceny stanu psychicznego i zaproponuje odpowiednie leczenie. Fobia społeczna jest zaburzeniem, które można skutecznie leczyć za pomocą psychoterapii i/lub farmakoterapii, a w wielu przypadkach można uzyskać znaczną poprawę samopoczucia i jakości życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *