Praca zdalna a zdrowie psychiczne

Praca zdalna stała się powszechnym sposobem wykonywania obowiązków zawodowych w czasie pandemii COVID-19. Według raportu Eurofound z 2020 roku, ponad 40% pracowników w Unii Europejskiej pracowało z domu przynajmniej częściowo w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku. Praca zdalna ma wiele zalet, takich jak elastyczność, oszczędność czasu i pieniędzy, czy lepsza równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Jednak praca zdalna wiąże się również z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami dla zdrowia psychicznego pracowników.

Niektóre z tych wyzwań to:

– **Izolacja społeczna**. Pracownicy zdalni mają ograniczone możliwości kontaktu i współpracy z kolegami, przełożonymi i klientami. Brak wsparcia i poczucia przynależności może prowadzić do samotności, obniżenia nastroju, utraty motywacji i zaangażowania.
– **Nadmierne obciążenie pracą**. Pracownicy zdalni mogą mieć trudności z ustaleniem granic między pracą a życiem osobistym, co może skutkować pracowaniem ponad normę, brakiem odpoczynku i rekreacji, a także poczuciem winy i stresu.
– **Zaburzenia snu**. Praca zdalna może zaburzać naturalny rytm dobowy i wpływać na jakość i ilość snu. Nieregularne godziny pracy, używanie urządzeń elektronicznych przed snem, brak wystarczającej ilości światła dziennego i hałas w domu mogą utrudniać zasypianie i utrzymywanie głębokiego snu.
– **Zmniejszona aktywność fizyczna**. Pracownicy zdalni mogą spędzać więcej czasu w pozycji siedzącej i mniej się poruszać, co może mieć negatywny wpływ na ich kondycję, wagę, układ krążenia i mięśniowo-szkieletowy. Brak aktywności fizycznej może również wpływać na nastrój, poziom energii i odporność.

Wszystkie te czynniki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia lub pogorszenia się problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęk, wypalenie zawodowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia czy zaburzenia stresu pourazowego.

Aby zapobiegać lub łagodzić negatywne skutki pracy zdalnej dla zdrowia psychicznego, pracownicy i pracodawcy powinni podjąć następujące kroki:

– **Utrzymywać regularny kontakt i komunikację**. Pracownicy zdalni powinni korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon, wideokonferencja, czy media społecznościowe, aby utrzymywać kontakt z kolegami, przełożonymi i klientami. Ważne jest, aby nie ograniczać się tylko do spraw służbowych, ale również dzielić się osobistymi doświadczeniami, emocjami, zainteresowaniami i hobby. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym regularne informacje, wsparcie, uznanie i feedback.
– **Ustalać jasne cele, priorytety i harmonogramy**. Pracownicy zdalni powinni planować swoje zadania i czas pracy, uwzględniając swoje cele, priorytety i oczekiwania. Ważne jest, aby ustalić granice między pracą a życiem osobistym i przestrzegać ich. Pracodawcy powinni określać i komunikować cele, oczekiwania i standardy pracy zdalnej, a także respektować czas wolny i prywatność pracowników.
– **Dbać o zdrowy sen**. Pracownicy zdalni powinni starać się utrzymywać regularny rytm dobowy i zapewnić sobie odpowiednią ilość i jakość snu. Aby to zrobić, należy unikać pracy w nocy, używania urządzeń elektronicznych przed snem, spożywania kofeiny i alkoholu, a także zapewnić sobie ciemne, ciche i wygodne miejsce do spania.
– **Zwiększać aktywność fizyczną**. Pracownicy zdalni powinni włączać do swojego dnia codziennego ćwiczenia fizyczne, które poprawiają kondycję, samopoczucie i odporność. Aby to zrobić, należy wykorzystywać przerwy w pracy, spacerować, biegać, jeździć na rowerze, korzystać z aplikacji lub filmów z treningami, a także zadbać o ergonomiczne wyposażenie stanowiska pracy.

Podsumowując, praca zdalna ma zarówno zalety, jak i wady dla zdrowia psychicznego pracowników. Aby zminimalizować negatywne skutki i maksymalizować pozytywne, pracownicy i pracodawcy powinni współpracować i dbać o komunikację, organizację, sen i aktywność fizyczną.

Źródła:

: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
: World Health Organization (2020), Stay physically active during self-quarantine, WHO, Geneva.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *