ADHD czyli co?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to zaburzenie neurorozwojowe, które objawia się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi, takimi jak kontrola uwagi i kontrola hamująca. Osoby z ADHD często mają trudności z wytrwałością w realizacji zadań, skłonność do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną i nadmierną aktywność.

Oto 10 objawów ADHD, które mogą występować u dzieci i dorosłych:

1. Zaburzenia uwagi – trudności z koncentracją na zadaniach lub utrzymaniem uwagi w czasie.
2. Hiperaktywność – nadmierna aktywność motoryczna, niepokój, trudności z usiedzeniem w miejscu.
3. Impulsywność – działanie bez zastanowienia, trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.
4. Zmienność zainteresowań – szybkie przechodzenie od jednego zajęcia do drugiego.
5. Zaburzenia snu – problemy z zasypianiem lub płytki sen.
6. Trudności w uczeniu się – opóźniony rozwój mowy, problemy z organizacją i planowaniem.
7. Zaburzenia emocjonalne – łatwe denerwowanie się, trudności z kontrolą emocji.
8. Problemy z samokontrolą – trudności z hamowaniem zachowań, odraczaniem reakcji.
9. Problemy z zachowaniem społecznym – trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.
10. Zapominanie i roztrzepanie – częste gubienie rzeczy, zapominanie o ważnych zadaniach czy spotkaniach.

Diagnoza ADHD wymaga obserwacji zachowań przez specjalistów i często opiera się na kryteriach diagnostycznych takich jak DSM-5 czy ICD-10. Leczenie może obejmować terapię behawioralną, wsparcie edukacyjne oraz, w niektórych przypadkach, farmakoterapię. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek ADHD jest indywidualny i wymaga dostosowanego podejścia terapeutycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *