Co to jest temperament?

Temperament to zespół cech osobowości, które są wrodzone i ujawniają się we wczesnym okresie życia. Temperament wpływa na sposób reagowania na bodźce, emocje, aktywność i towarzyskość. Istnieją różne teorie i klasyfikacje temperamentu, które próbują opisać jego strukturę i rodzaje. Niektóre z nich to:

– Teoria Hipokratesa i Galena, która opiera się na czterech sokach ciała: krwi, flegmie, żółci czarnej i żółci żółtej. Każdy z nich odpowiada jednemu z czterech typów temperamentu: sangwinik, flegmatyk, melancholik i choleryk.
– Teoria Pawłowa, która wiąże temperament z typem układu nerwowego, charakteryzowanego przez cztery właściwości: siłę procesu pobudzenia, siłę procesu hamowania, równowagę procesów nerwowych i hamowanie ochronne.
– Teoria Strelaua, która dzieli temperament na dwa poziomy: energetyczny i czasowy. Na poziomie energetycznym wyróżnia się reaktywność emocjonalną, w ramach której rozpoznajemy wrażliwość i wydolność. Na poziomie czasowym wyróżnia się tempo reakcji, w ramach którego rozpoznajemy szybkość i trwałość.

Temperament jest ważnym elementem osobowości, ale nie jedynym. Na kształtowanie się osobowości wpływają także czynniki środowiskowe, doświadczenia, inteligencja, motywacja, wartości i postawy. Temperament można zmieniać i dostosowywać do sytuacji, ale nie można go całkowicie zmienić. Dlatego warto poznać swój temperament i akceptować go, a także szanować temperament innych ludzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *