Cechy neurotyka.

Neurotyk to osoba, która ma trudności z przystosowaniem się do sytuacji życiowych, odczuwa silne i częste…

Neurotyzm – cecha osobowości i zaburzenie.

Neurotyzm to termin używany w psychologii do opisania cechy osobowości, która charakteryzuje się skłonnością do doświadczania…

Zadbaj o higienę psychiczną.

Higiena psychiczna to działania chroniące zdrowie psychiczne. Dążenie do jak najlepszego stanu umysłu. Jest to pojęcia…

Neurotyk – czyli kto?

Neurotyzm – cecha osobowości oznaczająca chwiejność i wrażliwość emocjonalną. Wynika ze szczególnej wrażliwości autonomicznego układu nerwowego…

Neurotyczna wizja miłości.

Miłość podobno jest najważniejszym pragnieniem człowieka. Każdego dnia można o niej usłyszeć, przeczytać czy obejrzeć film…

Świat według neurotyka.

Człowiek to istota, która charakteryzuje się indywidualnością, specjalnymi cechami i własnymi potrzebami. Chociaż często ludzie są…