Dziedziczność depresji.

Depresja jest złożonym zaburzeniem psychicznym, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. W dyskusji na temat…

Dopamina a depresja.

Depresja to poważna choroba, na którą chorują miliony ludzi na całym świecie. W ostatnich latach badania…

Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji.

Stresujące wydarzenia życiowe są uznawane za jedną z kluczowych czynników w złożonej etiopatogenezie depresji. Wpływają one…