Poniedziałek, 05 Listopad 2012 16:26

Świat według neurotyka.Człowiek to istota, która charakteryzuje się indywidualnością, specjalnymi cechami i własnymi potrzebami. Chociaż często ludzie są podobni do siebie, to tak naprawdę każdy jest inny, wyjątkowy, oryginalny. W historii ludzkości wielokrotnie starano się przedstawić rodzaje usposobienia człowieka i znaleźć te odpowiednie. Podobno najbardziej trafne typy osobowości odkrył Hans Eyesenck w swojej trójczynnikowej teorii, tzw. PEN. W jej skład wchodzi ekstrawersja - bycie towarzyskim, przyjaznym, impulsywnym, chętnie podejmującym ryzyko, introwersja - człowiekiem cichym, wycofanym, refleksyjnym, unikającym ryzyka.  Wynika z tego neurotyzm - stabilność i niski poziom lęku z jednej, a niestabilność i wysoki poziom lęku z drugiej strony oraz psychotyzm - tendencja do izolacji i niewrażliwości z jednej strony,  przez akceptację norm społecznych i troskę o innych ludzi z drugiej.

Przyjrzymy się bliżej neurotyczności, która jest niezwykle ciekawym typem osobowości, przepełnionym sprzecznościami. Zdaniem Eyesencka neurotyczność jest zespołem reakcji charakteryzujących ludzi normalnych, gdyż jest to wymiar, w którego skład wchodzi chwiejność emocjonalna, czyli zmienność nastrojów, drażliwość, zadręczanie siebie, przeżywanie ciągłych zmartwień, poczucie winy. Neurotyczność przedstawia  istotę, która ma skłonności lękliwe, depresyjne i charakteryzującą się niską samooceną, płochliwością, markotnością. Ludzie Ci mają tendencje do labilności emocjonalnej. Symptomy neurotyczne są spowodowane poprzez powiązanie ze sobą procesów zachodzących w układzie nerwowym i doświadczenia w zakresie uczenia się silnych reakcji emocjonalnych wywołujących strach.

Neurotycy  mają bardzo „ciężki” temperament,  ponieważ nie ufają oni własnym umiejętnościom, możliwościom, mają niskie przekonanie o swoich zdolnościach i związany z tym brak pewności siebie. Nie mają zaufania do siebie jako twórcy własnego życia, gdyż czują się popychani przez los oraz są skłonni do ulegania autorytetom. Również wyróżnia ich pesymistyczne nastawienie do życia, łatwe popadanie w depresję. Bardzo często są rozczarowani własnym istnieniem, otaczającym światem. Zawsze im czegoś brakuje oraz coś ciągle nie pasuje. Warto dodać, że  posiadają duże poczucie winy, są skłonni do samooskarżeń, a nawet poniżania siebie. Często są rozdrażnieni, łatwo się niepokoją i bardzo szybko denerwują w sytuacjach nie dających ku temu podstaw. Ich zdenerwowanie objawia się lękiem i różnymi obawami o to, co będzie dalej.  Siła napięcia lękowego u neurotyka jest zbyt wysoka w stosunku do siły bodźca. Reakcje fizyczne na wszystkie powyższe problemy u neurotyków przejawiają się nadmiernym poceniem, drżeniem, czerwieniem się, nagłym przyśpieszaniem lub zwalnianiem rytmu serca, oddechu. Zmiany te są bardziej widoczne niż u pozostałych typów osobowości. Neurotycy są świadomi własnych zachowań, uważni i potrafią być dobrymi obserwatorami. Osoby z tą osobowością są podatne na wmawianie sobie różnych dolegliwości, chorób domagają się, aby otoczenie zwracało uwagę na ich zdrowotne problemy. W skrajnym przypadkach domagają się opiekowania i współczucia.

Na temat neurotycznego usposobienia Karen Horney napisała książkę pt „Neurotyczność osobowość naszych czasów”. Autorka przedstawia obraz człowieka, który nie potrafi poradzić sobie z dręczącymi go konfliktami  i lękami. Niestety, sposoby walki ze swoimi problemami, jakie są wybierane przez ten typ, nie prowadzą do przezwyciężenia wewnętrznych problemów. Powodują wręcz ich nasilenie  i przyczyniają się do stworzenia mechanizmu samodestrukcji. Horney uważa, iż neurotyczna struktura może doprowadzić do nerwicy charakteru, zaburzeń osobowości. Każda sytuacja może się wydać konfliktowa, a obsesyjność może prowadzić do ciężkiej nerwicy. Głównym celem tego charakteru jest uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i zlikwidowanie lęku podstawowego. Potrzeby są irracjonalne i niemożliwe do spełnienia, a to prowadzi do zaburzeń psychicznych.

Wysoka neurotyczność utrudnia radzenie sobie ze stresem, smutkiem, wrogością oraz zwiększa podatność na doświadczenie depresji, agresji. Karen Horney wyróżniła cztery główne obrony przed neurotycznością, które uwalniają od silnego lęku. Są to:
1.    miłość,
2.    uległość,
3.    władza,
4.    wycofywanie się.
Emocje neurotyków są bardzo zmienne, potrafią oni reagować silnym lękiem nawet na niezbyt stresujące sytuacje, w tym na kontakty społeczne, a w szczególności seksualne. Stąd też częściej niż pozostali ludzie martwią się sprawami związanymi z seksem oraz częściej wyczuwają obrzydzenie, wielki wstręt do pewnych aspektów aktywności seksualnej.

Z badań uczonych amerykańskich, które zostały opublikowane w „Health Psychology”, wynika,że neurotycy są bardziej narażeni na infekcje niż pozostali ludzie. W eksperymencie badano reakcje immunologiczne zachodzące u 84 osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zadaniem szczepionki było wzmocnienie organizmu poprzez wprowadzenie znikomej ilości jej do organizmu (zarazki pobudzają do produkcji przeciwciał obronnych). Oprócz tego uczestników poddano testom, które miały wskazać, czy są neurotykami. Eksperyment ten dowiódł, iż osoby o wysokich wynikach na skali neurotyzmu wykazywały słabsze reakcje obronne organizmu w odpowiedzi na podawaną szczepionkę. Stad też możemy wywnioskować, że neurotycy są bardziej podatni na zakażenia oraz inne powikłania zdrowotne. Z tego też powodu uważam, iż neurotykom zdecydowanie łatwiej jest wmówić daną chorobę. Natomiast oni sami są w stanie dopasować do siebie wiele chorób i uwierzyć, że taką posiadają. Także są bardziej podatni na działanie efektu placebo.

Kim są neurotycy? Są to ludzie, którzy potrzebują dużo ciepła i zainteresowania ze strony innych. Dla nich wszystko może stać się wielki problemem, chociaż w rzeczywistości wcale takowym nie jest. Każdy z nas ma coś z neurotyka, jedni w większym stopniu, inni prawie w minimalnym. Czasem wydaje się, iż dla osoby o wysokich skłonnościach neurotycznych nie ma neutralnego rozwiązania problemu - albo dostaną to, o czym marzą, albo popadną w głęboką depresję. Są skłonni do popełnienia samobójstw, gdyż w chwili głębokiej depresji, uważają, że tylko zamach na ich życie jest jedynym słusznym rozwiązaniem, czyli ukojeniem ich cierpienia.

Próba pomocy dla tych osób jest ciężka, ale nigdy nie należy rezygnować, bo kto wie, może właśnie ta pomoc będzie odpowiednia? Osobowość neurotyczna nie oznacza, że dana osoba jest chora psychicznie, tylko jest bardziej wrażliwa od pozostałych, dlatego też nie należy pomylić tego typu osobowości z chorobą. Neurotyków należy akceptować i okazywać im zainteresowanie, wtedy będzie im łatwiej przejść przez życie. W końcu nikt z nas nie chce czuć się samotnym.

_________________________________________________________________________
Autor:  Aneta Iwona Nowak – psycholog z Trójmiejskiej Pracowni Psychologicznej „IMPULS”.
Serdecznie zapraszam na stronę internetową www.tppimpuls.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Żródła:
1.    Horney,K(1982) Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa, PWN
2.    Eyesenck Hans i Micheal Podpatrywanie Umysłu, Gdański 2003, GWP
3.    Pervin, L.A, (2003) Osobowość Teoria i Badania,
4.    Zimbardo Phlilip. G.(2002) Psychologia i życie ,Wydawnictwo Naukowe PWN 
5.    Tavris&  Wade ,Psychologia.Podejście oraz koncepcje. Wydanie I

 

Opublikowane w Nerwica
Środa, 14 Grudzień 2011 09:48

O neurotycznej potrzebie miłości.

Autorem artykułu jest Tomasz Sobolewski


Kim jest osoba neurotyczna?
To przede wszystkim osoba wyróżniająca się dużą wrażliwością i chwiejnością emocjonalną którą cechujące podwyższony stan lęku.

Karen Horney* – niemiecka psychoanalityk i psychiatra – źródła nerwicowych zachowań i nerwicowych sposobów przeżywania upatrywała w negatywnych, traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa. Najważniejszym symptomem nerwicy jest tu lęk, który jest bardzo często irracjonalny i może przechodzić w napady paniki lub strachu.
Lęk w rozumieniu Horney to lęk podstawowy jakie przeżywa osamotnione, opuszczone dziecko.

Osoba neurotyczne to osoba nie mogąca poradzić sobie z niezrealizowanymi potrzebami z dzieciństwa.
Taka osoba zazwyczaj:

1. potrzebuje uznania i akceptacji, których nie znała w dzieciństwie.
2. boryka się z dużym deficytem miłości i brakiem poczucia bezpieczeństwa
3. jest wrażliwa na odrzucenie i na nieakceptację własnej osoby przez innych…
4. ma wygórowane oczekiwania wobec innych
5. ma poczucie zagrożenia i bezsilności
6. jest uległa lub agresywna wobec innych
7. nie uczy się na własnych błędach

Co cechuję związek z neurotyczną osobą?

Neurotyk potrzebuje partnera aby nie czuć w sobie pustki i aby to partner zapewniał go o swojej wartości i niepowtarzalności. W związku z drugą osobą szuka też poczucia bezpieczeństwa, co pcha go często w toksyczne związki. Nieustannie w związku potrzebuje słów akceptacji, zachowań potwierdzających miłość partnera i jego wiecznej adoracji. Gdy jego oczekiwania nie są spełniane, traci poczucie bezpieczeństwa, pojawia się lęk i poczucie odrzucenia. Osoba neurotyczna nie wierzy w bezinteresowną miłość, w szczerość uczuć i boi się, że zostanie porzucona jak nie spełni oczekiwań. Dlatego też neurotyk dąży do pogłębienia zależności emocjonalnej i do kontroli w związku. Staje się niekiedy osobą uległą i zależną a później oskarża partnera o zniewolenie. Paradoksalnienie umie przyjąć oznak prawdziwej miłości (bo jej nigdy nie zaznał) chce uwolnić się od relacji i związku, ale ponieważ boi się nawrotów lęku i samotności jest nadal (często w dysfunkcyjnym) związku.
Taka osoba często posuwa się do szantażu emocjonalnego. Chcąc związać ze sobą partnera na zawsze. Oczekują neurotycy bezwarunkowej miłości, choć same nie potrafią tak kochać. Często są chorobliwie zazdrosne, wzbudzają litość a nawet grożą samobójstwem. Nie tolerują odmienności, (brak akceptacji dla autonomii innych) i wykorzystują innych do własnych potrzeb.

Traumy, poczucie krzywdy i odrzucenia oraz lęk zamyka serce neurotyka na miłości oraz na żywą autentyczną relację z drugą osobą. Bez zahamowań i wstydu. Nie umie się otworzyć, gdyż boi się zranienia i odrzucenia. Kieruje się zaburzonym obrazem siebie i świata. Gdy dusza choruje trudno wtedy o miłość. Jest ona niemożliwa.

Aby stworzyć udany, zdrowy związek trzeba akceptować przede wszystkim siebie. Czerpać z siebie, ze swojego „ja” odważyć się pokazać prawdziwą swą twarz drugiej osobie ze swoimi wszystkimi wadami i niedoskonałościami, ze swoimi słabościami…
Bo to co nieautentyczne pęka, to co ludzkie zostaje…….

*Karen Horney – „Neurotyczna osobowość naszych czasów” Rebis, Poznań 1981

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Opublikowane w Inne tematy
Wtorek, 23 Sierpień 2011 22:37

Aktualności / Najnowsze artykuły:

Psychofizjologia depresji - video wykład.

Stres - jak sobie z nim poradzić?

Trochę o fobii …

Globalny nastolatek jako turysta.

Psychologicznie o niepłodności.

II edycja konferencji “Człowiek Zalogowany”.

Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym - konferencja.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Poskładać nas w całość".

Cztery lata Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111.

Świat według neurotyka.

Neurotyczna wizja miłości.

Ciekawe video-wykłady na temat zaburzeń psychicznych.

Bezsenność: zmora naszych czasów.

Test Becka w diagnozie depresji.

Ośrodki leczenia nerwic w Polsce.

Nerwica lękowa - lęk niszczący życie.

Lęk przed szkołą.

Od dzisiaj portal neurotyk.pl ma swój kanał w serwisie YouTube - zobacz.

Depresja jesienna.

Szanowni Czytelnicy,
W związku z licznymi prośbami, jakie do nas kierowaliście, postanowiliśmy odświeżyć stronę neurotyk.pl i nadać jej nowy, lepszy wymiar. Od dzisiaj będziemy systematycznie wzbogacać portal o nowe artykuły i porady, a także zapraszamy Was do czynnego uczestnictwa w dyskusji, tak aby ta strona służyła Wam pomocą.


Wykład pod tytułem "Depresja, depresje czy zjawiska dwubiegunowe".

O depresji po amerykańsku / film dokumentalny.

Sposoby radzenia sobie z depresją u dorosłych i dzieci - wykład

Sezonowa depresja - jak sobie z nią radzić?

Uzależnienie od komputerów i Internetu.

Fobia społeczna - choroba cywilizacyjna.

Melatonina – naturalny sposób na sen?

Trening autogenny Schultza

O psychoterapii.

Od dzisiaj w zakładce "filmy" możecie oglądać interesujące wykłady z psychologii w języku angielskim.

Serotonina a depresja.

Farmakoterapia zaburzeń nerwicowych.

Niedobór magnezu - najczęstsza przyczyna nerwic i depresji?

Neurotyk - czyli kto?

 

Propozycja dla autorów:

Jesteśmy otwarci na nowe talenty i pomysły. Poszukujemy ludzi zainteresowanych współtworzeniem portalu - osoby umiejące i lubiące pisać, fotografów, informatyków i wszystkich tych, którzy mają ciekawe pomysły i chcieliby zrealizować je w portalu neurotyk.pl.

W sprawie współpracy proszę pisać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Opublikowane w Najnowsze artykuły
Wtorek, 02 Sierpień 2011 23:32

Neurotyk - czyli kto?

Neurotyzm - cecha osobowości oznaczająca chwiejność i wrażliwość emocjonalną. Wynika ze szczególnej wrażliwości autonomicznego układu nerwowego i przede wszystkim wiąże się z występowaniem podwyższonego stanu lęku. Neurotycy bardzo często przeżywają napady lęku i paniki. Często pojawiają się one bez żadnego powodu, mogą dotyczyć konkretnie sprecyzowanych obaw lub czegoś zupełnie nieokreślonego.

Karen Horney - niemiecka psychoanalityk i psychiatra, przyczynę neurotyzmu upatrywała w negatywnych doświadczeniach z dzieciństwa. Neurotyzm wynika z doświadczania lęku podstawowego, czyli uczucia osamotnienia przez dziecko. Brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka bierze się z braku poszanowania jego osoby i potrzeb, braku zdrowego pokierowania dzieckiem, poniżania, braku serdeczności, braku (lub nadmiernej ilości) podziwu oraz obojętności lub dominacji. Dziecko pozbawione poczucia bezpieczeństwa i doświadczające lęku rozwija w sobie różnorakie mechanizmy, które mają mu pomóc z uczuciem bezradności i izolacji.

Z jakimi potrzebami boryka się neurotyk?

- Z potrzebą uczucia i uznania, wówczas zabiega o względy i akceptację innych, jest wrażliwy na wszelkie sytuacje odtrącenia.

- Z potrzebą posiadania partnera (zastępczego rodzica), który weźmie ich los w swoje ręce i nimi pokieruje.

- Z potrzebą prestiżu, podziwiania własnej osoby oraz władzy.

- Z potrzebą wykorzystywania innych.


U neurotyka może występować kilka z powyższych potrzeb, wzajemnie sprzecznych i wchodzących z sobą w konflikt.


W momencie, gdy nie umie zapewnić sobie miłości - nadmiernie dąży do władzy (kompensacja uczucia bezradności). Neurotyk w stosunku do otoczenia stosuje jedną z trzech strategii: dążenie do ludzi, odsuwanie się od ludzi lub występowanie przeciwko nim. Neurotyk to osoba mająca bardzo silne wewnętrzne potrzeby, niestety cały problem leży w tym, że nie może ich łatwo zaspokoić, źródło tych potrzeb leży w dzieciństwie.

Neurotycy to osoby wrażliwe i mające tendencje do występowania depresji i załamań nerwowych. Odbierani są jako dziwacy – z powodów swojej częstej alienacji i dziwnych zachowań spowodowanych wewnętrznymi konfliktami i problemami. Jednocześnie, gdy w parze z neurotyzmem idzie wysoki stopień samoświadomości mogą być jednostkami wybitnymi – sławnymi pisarzami, scenarzystami, czy tez reżyserami (np.: Woody Allen).

Aby wychować dziecko w jak najmniejszym stopniu neurotyczne należy dać mu dużą dozę poczucia bezpieczeństwa, miłości, szacunku, tolerancji i serdeczności. W dorosłym życiu walka z uciążliwymi przejawami neurotyzmu to zrozumienie siebie, swoich potrzeb i zaspakajanie ich w sposób uświadomiony.

 

Źródło:

1) K. Horney: Neurotyczna osobowość naszych czasów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982

2) J. W. Aleksandrowicz: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

Opublikowane w Nerwica

feed-image Feed Entries

Uwaga! .

Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszego serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki internetowej.

EU Cookie Directive Module Information