Kategoria: Neurotyzm

Neurotyk – czyli kto?

Neurotyzm – cecha osobowości oznaczająca chwiejność i wrażliwość emocjonalną. Wynika ze szczególnej wrażliwości autonomicznego układu nerwowego i przede wszystkim wiąże się z występowaniem podwyższonego stanu lęku. Neurotycy bardzo często przeżywają napady lęku i paniki. Często pojawiają się one bez żadnego powodu, mogą dotyczyć konkretnie sprecyzowanych obaw lub czegoś zupełnie nieokreślonego.

Karen Horney – niemiecka psychoanalityk i psychiatra, przyczynę neurotyzmu upatrywała w negatywnych doświadczeniach z dzieciństwa. Neurotyzm wynika z doświadczania lęku podstawowego, czyli uczucia osamotnienia przez dziecko. Brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka bierze się z braku poszanowania jego osoby i potrzeb, braku zdrowego pokierowania dzieckiem, poniżania, braku serdeczności, braku (lub nadmiernej ilości) podziwu oraz obojętności lub dominacji. Dziecko pozbawione poczucia bezpieczeństwa i doświadczające lęku rozwija w sobie różnorakie mechanizmy, które mają mu pomóc z uczuciem bezradności i izolacji.

Z jakimi potrzebami boryka się neurotyk?

– Z potrzebą uczucia i uznania, wówczas zabiega o względy i akceptację innych, jest wrażliwy na wszelkie sytuacje odtrącenia.

– Z potrzebą posiadania partnera (zastępczego rodzica), który weźmie ich los w swoje ręce i nimi pokieruje.

– Z potrzebą prestiżu, podziwiania własnej osoby oraz władzy.

– Z potrzebą wykorzystywania innych.

U neurotyka może występować kilka z powyższych potrzeb, wzajemnie sprzecznych i wchodzących z sobą w konflikt.

W momencie, gdy nie umie zapewnić sobie miłości – nadmiernie dąży do władzy (kompensacja uczucia bezradności). Neurotyk w stosunku do otoczenia stosuje jedną z trzech strategii: dążenie do ludzi, odsuwanie się od ludzi lub występowanie przeciwko nim. Neurotyk to osoba mająca bardzo silne wewnętrzne potrzeby, niestety cały problem leży w tym, że nie może ich łatwo zaspokoić, źródło tych potrzeb leży w dzieciństwie.
Neurotycy to osoby wrażliwe i mające tendencje do występowania depresji i załamań nerwowych. Odbierani są jako dziwacy – z powodów swojej częstej alienacji i dziwnych zachowań spowodowanych wewnętrznymi konfliktami i problemami. Jednocześnie, gdy w parze z neurotyzmem idzie wysoki stopień samoświadomości mogą być jednostkami wybitnymi – sławnymi pisarzami, scenarzystami, czy tez reżyserami (np.: Woody Allen).

Aby wychować dziecko w jak najmniejszym stopniu neurotyczne należy dać mu dużą dozę poczucia bezpieczeństwa, miłości, szacunku, tolerancji i serdeczności. W dorosłym życiu walka z uciążliwymi przejawami neurotyzmu to zrozumienie siebie, swoich potrzeb i zaspakajanie ich w sposób uświadomiony.

Źródło:
1) K. Horney: Neurotyczna osobowość naszych czasów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982
2) J. W. Aleksandrowicz: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

No Comments Categories: Neurotyzm

Neurotyczna wizja miłości.

Miłość podobno jest najważniejszym pragnieniem człowieka. Każdego dnia można o niej usłyszeć, przeczytać czy obejrzeć film jej poświęcony.Jest tematem, do którego człowiek bezustannie powraca. Potrafi powodować skrajne emocje od szczerej radości po najprawdziwsze łzy. To właśnie w imię miłości jedni egzystują, a inni sobie odbierają życie. Chociaż wszyscy w jakimś stopniu jej pragną, niektórzy zaprzeczają jej istnienia. Czym więc jest owa tajemnicza miłość? Mówią, że najlepiej by była prawdziwa, romantyczna, jedyna, bezinteresowna, namiętna, po prostu taka, która przetrwa wszystko. Dla każdego jest czymś innym, nie wszyscy są zdolni do jej racjonalnej oceny.

Osobowość neurotyczna charakteryzuje się zaburzonym obrazem siebie oraz otaczającego świata. Z jednej strony uważa siebie za osobę bezwartościową i jest przepełniona różnymi lękami, a z drugiej jest przekonana o swojej dobroci. Niemniej jednak neurotyczna jednostka kieruje się wysokim poziomem wrogości skierowanej do pozostałych ludzi. Takie dwubiegunowe poglądy są spowodowane sprzecznością, która jest podstawowym składnikiem tego typu osobowości.

Neurotyk nie potrafi wyciągnąć wniosków z popełnianych błędów, tylko czuje się bezsilny wobec zdarzeń losowych. Ma wygórowane oczekiwania w stosunku do swojego otoczenia, ale jednocześnie panicznie boi się odrzucenie oraz krytyki. Chciałby, aby wszyscy byli życzliwi, wspaniałomyślni, altruistyczni w stosunku do niego. Jego wymagania, z których nie zdaje sobie sprawy, powodują, że trudno jest mu utworzyć zdrowe stosunki z otoczeniem. Związki neurotyka są nietrwałe, a przyjaźnie szybko się kończą, ponieważ często ignoruje on pragnienia bliskich. Jednak w duchu jest osobą bardzo wrażliwą, która świadomie nie chce nikomu wyrządzić krzywdy. Osoba neurotyczna wszelkie swoje niepowodzenia przepisuje działaniu osób trzecich, rzadko przy tym dostrzegając swoje błędy. Nie potrafi zaakceptować niedoskonałości pozostałych ludzi, dlatego też próbuje ich zmienić. Pomimo tego, że trudno jej pogodzić się z wadami partnera, posiada silną potrzebę życia w związku i bycia kochanym. Po dłuższej analizie można zaryzykować stwierdzenie, że neurotyk nie jest zdolny do miłości, ale jednak bardzo chce otrzymać ją od innych. Dlaczego tak się dzieje?

Neurotyk jest typem osobowości, dla której jedną z najważniejszych potrzeb jest bezpieczeństwo. Poprzez odnalezienie miłości drugiego człowieka, zaspakaja to pragnienie. Dlatego też bliska osoba może być traktowana jako narzędzie, które ma za zadanie zaspokoić wszelkie neurotyczne życzenia. Warto zaznaczyć, że obiektem westchnień może być każdy z otoczenia neurotyka.

Zgodnie z teorią Karen Horney w standardowym ujęciu miłości człowiek dąży do potrzeby kochania, dlatego szuka swojej drugiej połówki. Natomiast neurotyczna miłość to uczucie przepełnione lękami, niedowierzaniem, ale także zaprzeczeniem, że ktoś może pokochać. Lęk towarzyszący miłości neurotycznej jest również powiązany z charakteryzującą neurotyka zachłannością, brakiem nasycenia. Przejawia się to bezustannym domaganiem się potwierdzenia miłości i pozyskania jak największej uwagi od kochającego partnera. Jeśli nie otrzymuje tego, czego pragnie, pojawia się toksyczna zazdrość, która cechuje się nieustającym lękiem przed utratą kochanka. Dana jednostka uważa, że to jest niewiarygodne, że ktoś może ją pokochać, w związku z tym zaprzecza własnym uczuciom. Pojawia się tutaj poważny paradoks – miłość jednocześnie powoduje wiele radości, ale także unieszczęśliwia neurotyka. Chociaż nieświadomie angażuje się w związek, jego lęki przed utratą są tak ogromne, że przeszkadzają w pełnym szczęściu.

Domaganie się bezwarunkowej miłości, które jest typowe dla tego typu osobowości, powoli niszczy relacje partnerskie. Warto dodać, że dążenie do spełnienia tej potrzeby jest całkowicie nieświadome. Natomiast, gdy w końcu neurotyk zda sobie sprawę z wszelkich swoich sprzeczności, pojawia się u niego wstyd i zakłopotanie. Dzięki temu, może przyjrzeć się dokładniej sobie, a nawet zmienić postępowanie.

Niestety opisana wyżej miłość potrafi być toksyczna, przez to druga osoba nie potrafi sprostać oczekiwaniom. Neurotyk, będąc niezaspokojony, wycofuje się ze związku. Każde minimalne odtrącenie jest interpretowane jako poważne odrzucenie. Ciągle obawiając się odepchnięcia przez swojego wybranka, zaczyna unikać sytuacji, które mogłoby spowodować ową odmowę. Neurotyk boleśnie przeżywa zachowania partnera, nie patrząc przy tym, że może być ono wywołane przez niego samego. Następstwem takiej reakcji są lęki, które mogą powodować złość, co w tym wypadku ma działanie obronne.

Karen Horney w „Neurotycznej osobowości naszych czasów” opisała funkcje obronne, którymi kieruje się neurotyk. Zgodnie z autorką neurotycy szczególnie są narażeni na działanie „błędnego koła”. Funkcja takiego koła, polega na tym, że strategie obronne, które mają zabezpieczyć neurotyka przed lękiem, powodują pojawienie się złości, wrogości, a także nowych obaw. Przez wszystkie niepokoje, zaczyna on stosować szantaże, nawołuje do sprawiedliwości, grozi, a nawet próbuje zatrzymać partnera na litość. Bardzo często potrafi straszyć popełnieniem samobójstwa lub zrobieniem sobie krzywdy. Warto tutaj dodać, że szantaż, główna forma pozyskiwania miłości, najczęściej jest stosowana przez płeć żeńską.

Neurotyk poprzez nawoływanie do sprawiedliwości zamierza zaspokoić potrzebę otrzymania czegoś, w zamian za swoją pomoc. Dobrym na to przykładem jest taki cytat: „Dla ciebie poświeciłam wszystko, przygotowuję tobie obiady, piorę tobie, a ty dla mnie nie masz dzisiaj czasu, aby pójść ze mną do kina”. Poprzez stosowanie powyższych zachowań neurotyk ma nadzieję na uzyskanie zaspokojenia swoich pragnień. Takie taktyki są stosowane w neurotycznej miłości. Pozostaje pytanie, a co z seksem? Czy jest równie skomplikowany?

Życie seksualne jest równie zawiłe jak dążenie do miłości. W tej kwestii osoby neurotyczne różnią się od siebie tak samo jak pozostali ludzie. Całokształt zachowań erotycznych zależy od ich temperamentu seksualnego, wychowania i różnic kulturowych. Jedni zawierają szybko intymne relacje, inni są bardziej zdystansowani. Natomiast łączy ich wspólna obawa o utratę miłości. Lęk wzmaga potrzebę seksualną, a kontakty intymne redukują wywołane napięcie. Przez to trudno jest w niektórych wypadkach zaakceptować abstynencję seksualną. Warto też dodać, że nawet w kwestii seksu neurotyk jest pełen sprzeczności. Z jednej strony pragnie być idealnym kochankiem, a z drugiej jest niezadowolony z siebie. Takie przekonania utrudniają osiągnięcie pełnej satysfakcji.

Człowiek neurotyczny zakochany jest pełen najdziwniejszych paradoksów, sam przeczy sobie. Wszystkie te dysonanse utrudniają zaznanie pełni szczęścia w miłości, gdyż zawsze istnieje jakiś złożony problem z pozoru nie do rozwiązania. Poprzez dążenie do znalezienia idealnej miłostki, neurotyk pozbawia się szansy na pomyślność. Pojawia się tutaj mnóstwo wewnętrznych konfliktów niszczących radość z przebywania z partnerem. Miłość, która powinna być pozytywnym zjawiskiem, dla neurotyka staję się bezustanną walką z najskrytszymi fobiami.

Skoro neurotyk jest taką trudną osobą do współżycia, pozostaje zadać sobie pytanie: jak żyć z neurotykiem? Na pewno w uwolnieniu od swoich sprzecznych i pełnych lęku przekonań neurotykowi mogą pomóc wizyty u psychoterapeuty. Trudno jest sobie poradzić samemu z najbardziej kontrowersyjnymi konfliktami , które zachodzą u neurotyka. On sam poprzez swoje sprzeczności nie radzi sobie z osobistymi wymaganiami i przez to manipuluje otoczeniem.

Życie z osobowością neurotyczną może być niezwykle ciekawym doświadczeniem, ale na pewno nie łatwym. Partner ma za zadanie zmierzyć się z najdziwniejszymi obawami ukochanej osoby i jej wizją okrutnego świata. Należy jednak zastanowić się czy taki związek jest satysfakcjonujący, w końcu jeśli źle się czujemy w danym związku, nie znajdziemy swojego szczęścia.

_____________________________________________________
Autor: Aneta Iwona Nowak – psycholog z Trójmiejskiej Pracowni Psychologicznej „IMPULS”.

Źródła:

1. „Neurotyczna osobowość naszych czasów” Karen Horney

No Comments Categories: Neurotyzm

Świat według neurotyka.

Człowiek to istota, która charakteryzuje się indywidualnością, specjalnymi cechami i własnymi potrzebami. Chociaż często ludzie są podobni do siebie, to tak naprawdę każdy jest inny, wyjątkowy, oryginalny. W historii ludzkości wielokrotnie starano się przedstawić rodzaje usposobienia człowieka i znaleźć te odpowiednie. Podobno najbardziej trafne typy osobowości odkrył Hans Eyesenck w swojej trójczynnikowej teorii, tzw. PEN. W jej skład wchodzi ekstrawersja – bycie towarzyskim, przyjaznym, impulsywnym, chętnie podejmującym ryzyko, introwersja – człowiekiem cichym, wycofanym, refleksyjnym, unikającym ryzyka.  Wynika z tego neurotyzm – stabilność i niski poziom lęku z jednej, a niestabilność i wysoki poziom lęku z drugiej strony oraz psychotyzm – tendencja do izolacji i niewrażliwości z jednej strony,  przez akceptację norm społecznych i troskę o innych ludzi z drugiej.

Przyjrzymy się bliżej neurotyczności, która jest niezwykle ciekawym typem osobowości, przepełnionym sprzecznościami. Zdaniem Eyesencka neurotyczność jest zespołem reakcji charakteryzujących ludzi normalnych, gdyż jest to wymiar, w którego skład wchodzi chwiejność emocjonalna, czyli zmienność nastrojów, drażliwość, zadręczanie siebie, przeżywanie ciągłych zmartwień, poczucie winy. Neurotyczność przedstawia  istotę, która ma skłonności lękliwe, depresyjne i charakteryzującą się niską samooceną, płochliwością, markotnością. Ludzie Ci mają tendencje do labilności emocjonalnej. Symptomy neurotyczne są spowodowane poprzez powiązanie ze sobą procesów zachodzących w układzie nerwowym i doświadczenia w zakresie uczenia się silnych reakcji emocjonalnych wywołujących strach.

Neurotycy  mają bardzo „ciężki” temperament,  ponieważ nie ufają oni własnym umiejętnościom, możliwościom, mają niskie przekonanie o swoich zdolnościach i związany z tym brak pewności siebie. Nie mają zaufania do siebie jako twórcy własnego życia, gdyż czują się popychani przez los oraz są skłonni do ulegania autorytetom. Również wyróżnia ich pesymistyczne nastawienie do życia, łatwe popadanie w depresję. Bardzo często są rozczarowani własnym istnieniem, otaczającym światem. Zawsze im czegoś brakuje oraz coś ciągle nie pasuje. Warto dodać, że  posiadają duże poczucie winy, są skłonni do samooskarżeń, a nawet poniżania siebie. Często są rozdrażnieni, łatwo się niepokoją i bardzo szybko denerwują w sytuacjach nie dających ku temu podstaw. Ich zdenerwowanie objawia się lękiem i różnymi obawami o to, co będzie dalej.  Siła napięcia lękowego u neurotyka jest zbyt wysoka w stosunku do siły bodźca. Reakcje fizyczne na wszystkie powyższe problemy u neurotyków przejawiają się nadmiernym poceniem, drżeniem, czerwieniem się, nagłym przyśpieszaniem lub zwalnianiem rytmu serca, oddechu. Zmiany te są bardziej widoczne niż u pozostałych typów osobowości. Neurotycy są świadomi własnych zachowań, uważni i potrafią być dobrymi obserwatorami. Osoby z tą osobowością są podatne na wmawianie sobie różnych dolegliwości, chorób domagają się, aby otoczenie zwracało uwagę na ich zdrowotne problemy. W skrajnym przypadkach domagają się opiekowania i współczucia.

Na temat neurotycznego usposobienia Karen Horney napisała książkę pt „Neurotyczność osobowość naszych czasów”. Autorka przedstawia obraz człowieka, który nie potrafi poradzić sobie z dręczącymi go konfliktami  i lękami. Niestety, sposoby walki ze swoimi problemami, jakie są wybierane przez ten typ, nie prowadzą do przezwyciężenia wewnętrznych problemów. Powodują wręcz ich nasilenie  i przyczyniają się do stworzenia mechanizmu samodestrukcji. Horney uważa, iż neurotyczna struktura może doprowadzić do nerwicy charakteru, zaburzeń osobowości. Każda sytuacja może się wydać konfliktowa, a obsesyjność może prowadzić do ciężkiej nerwicy. Głównym celem tego charakteru jest uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i zlikwidowanie lęku podstawowego. Potrzeby są irracjonalne i niemożliwe do spełnienia, a to prowadzi do zaburzeń psychicznych.

Wysoka neurotyczność utrudnia radzenie sobie ze stresem, smutkiem, wrogością oraz zwiększa podatność na doświadczenie depresji, agresji. Karen Horney wyróżniła cztery główne obrony przed neurotycznością, które uwalniają od silnego lęku. Są to:
1.    miłość,
2.    uległość,
3.    władza,
4.    wycofywanie się.
Emocje neurotyków są bardzo zmienne, potrafią oni reagować silnym lękiem nawet na niezbyt stresujące sytuacje, w tym na kontakty społeczne, a w szczególności seksualne. Stąd też częściej niż pozostali ludzie martwią się sprawami związanymi z seksem oraz częściej wyczuwają obrzydzenie, wielki wstręt do pewnych aspektów aktywności seksualnej.

Z badań uczonych amerykańskich, które zostały opublikowane w „Health Psychology”, wynika,że neurotycy są bardziej narażeni na infekcje niż pozostali ludzie. W eksperymencie badano reakcje immunologiczne zachodzące u 84 osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zadaniem szczepionki było wzmocnienie organizmu poprzez wprowadzenie znikomej ilości jej do organizmu (zarazki pobudzają do produkcji przeciwciał obronnych). Oprócz tego uczestników poddano testom, które miały wskazać, czy są neurotykami. Eksperyment ten dowiódł, iż osoby o wysokich wynikach na skali neurotyzmu wykazywały słabsze reakcje obronne organizmu w odpowiedzi na podawaną szczepionkę. Stad też możemy wywnioskować, że neurotycy są bardziej podatni na zakażenia oraz inne powikłania zdrowotne. Z tego też powodu uważam, iż neurotykom zdecydowanie łatwiej jest wmówić daną chorobę. Natomiast oni sami są w stanie dopasować do siebie wiele chorób i uwierzyć, że taką posiadają. Także są bardziej podatni na działanie efektu placebo.

Kim są neurotycy? Są to ludzie, którzy potrzebują dużo ciepła i zainteresowania ze strony innych. Dla nich wszystko może stać się wielki problemem, chociaż w rzeczywistości wcale takowym nie jest. Każdy z nas ma coś z neurotyka, jedni w większym stopniu, inni prawie w minimalnym. Czasem wydaje się, iż dla osoby o wysokich skłonnościach neurotycznych nie ma neutralnego rozwiązania problemu – albo dostaną to, o czym marzą, albo popadną w głęboką depresję. Są skłonni do popełnienia samobójstw, gdyż w chwili głębokiej depresji, uważają, że tylko zamach na ich życie jest jedynym słusznym rozwiązaniem, czyli ukojeniem ich cierpienia.

Próba pomocy dla tych osób jest ciężka, ale nigdy nie należy rezygnować, bo kto wie, może właśnie ta pomoc będzie odpowiednia? Osobowość neurotyczna nie oznacza, że dana osoba jest chora psychicznie, tylko jest bardziej wrażliwa od pozostałych, dlatego też nie należy pomylić tego typu osobowości z chorobą. Neurotyków należy akceptować i okazywać im zainteresowanie, wtedy będzie im łatwiej przejść przez życie. W końcu nikt z nas nie chce czuć się samotnym.

_________________________________________________________________________
Autor:  Aneta Iwona Nowak – psycholog z Trójmiejskiej Pracowni Psychologicznej „IMPULS”.

Źródła:
1.    Horney,K(1982) Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa, PWN
2.    Eyesenck Hans i Micheal Podpatrywanie Umysłu, Gdański 2003, GWP
3.    Pervin, L.A, (2003) Osobowość Teoria i Badania,
4.    Zimbardo Phlilip. G.(2002) Psychologia i życie ,Wydawnictwo Naukowe PWN
5.    Tavris&  Wade ,Psychologia.Podejście oraz koncepcje. Wydanie I

 

No Comments Categories: Neurotyzm