„Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin - doświadczenia europejskie” to hasło międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 27-28 września w Krakowie.

Spotkanie, organizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, będzie okazją do wymiany doświadczeń z pogranicza teorii i praktyki pracy z hazardzistami i ich rodzinami w Austrii, Niemczech i Polsce. Adresowane jest do psychoterapeutów, lekarzy, naukowców zainteresowanych integrowaniem wiedzy, metodologii z praktyką pomagania osobom dotkniętym patologicznym hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Więcej informacji na stronie: www.kctu.pl

W dniach 29 - 31 sierpnia 2012 r. w Groningen, Holandia, odbędzie się piąta konferencja nt. psychologii ruchu drogowego i transportu.

Dziedzina psychologii ruchu drogowego zajmuje się wiedzą nabywaną przez człowieka o wykorzystywaniu reguł behawioralnych do modyfikowania własnego stylu postępowania w ruchu drogowym podczas kierowania pojazdem, jazdy rowerem, przemieszczania się na piechotę oraz innych form poruszania się we wspólnych przestrzeniach. Jednym z popularnych zadań psychologii ruchu drogowego jest podejmowanie prób przekształcenia starych nawyków kierowcy w nowe, cechujące lepszego użytkownika drogi.

Wiele prac badawczych w psychologii ruchu drogowego jest prowadzonych bez pomiaru oddziaływania na praktykę. Z kolei wiele najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego nie opiera się na teorii badań. Interakcja między teorią a praktyką ostatecznie przesądza o znaczeniu i oddziaływaniu badań naukowych prowadzonych w dziedzinie psychologii ruchu drogowego.
Konferencja posłuży za platformę do komunikacji między młodymi naukowcami a badaczami o ustalonej pozycji oraz naukowcami a praktykami. Ostatecznym celem jest zapewnienie impulsu i wspólnych podstaw do prowadzenia badań naukowych w przyszłości.

Więcej informacji: http://www.icttp2012.com/


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

zaprasza na wykład

Agnieszki Leźnickiej - Łoś

„Ameryka jako obiekt przeniesienia u pacjenta narcystycznego.
Uwagi o nadużyciu i nadużywaniu wynikającym z poczucia krzywdy.”

Wykład odbędzie się 17 lutego 2012 o godzinie 20.00
w siedzibie PTPP w Warszawie,
ul. Złota 9 m 8. Wstęp 25 zł.

Wykład będzie połączony z promocją drugiego wydania książki Autorki
„Nauczyć się kochać. Terapia psychoanalityczna w teorii i praktyce”.
Po wykładzie będzie można nabyć tę książkę oraz inne wydane przez Wydawnictwo Imago.

Kampania ma zwrócić uwagę na problem depresji jako choroby, która może dotknąć każdą kobietę bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód czy status społeczny. Depresji można i trzeba zapobiegać, a gdy już jest ona faktem – koniecznie ją leczyć.

Z wieloletnich doświadczeń Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wynika, że istnieje bezpośredni związek między zaginięciami ludzi a depresją i innymi zaburzeniami nastroju.

– Chorzy często czują się winni, że ich stan tak wolno się poprawia, lub boją się przyznać lekarzowi, że nie brali leków. Bywają zniechęceni do leczenia, a jednocześnie zdają sobie sprawę z oczekiwań rodziny. Te sytuacje wzmacniają u chorych pragnienie ucieczki – mówi Kinga Bystrek, psycholog, specjalista ds. poszukiwań w Itace.

Głównym elementem kampanii będzie promocja Antydepresyjnego Telefonu Zaufania – 22 654 40 41, który Fundacja Itaka prowadzi od dziewięciu lat.

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 17.00 – 20.00 dyżurują pod nim lekarze psychiatrzy. Nie leczą przez telefon, ale wysłuchają, doradzą, wskażą miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w walce z chorobą.

Specjaliści Itaki przeprowadzają około stu rozmów miesięcznie. Większość dzwoniących, bo aż 64%, to kobiety.

Elementem kampanii jest też nowa odsłona strony www.stopdepresji.pl, zawierająca porady dla osób chorych na depresję i zagrożonych tą chorobą oraz dla ich rodzin i bliskich. Na stronie działa forum umożliwiające wymianę myśli między czytelnikami i zadanie pytania lekarzowi psychiatrze lub psychologowi. Do działań promocyjnych zostaną włączone także media społecznościowe. Na Facebooku pod adresem http://www.facebook.com/StopDepresji powstanie fan page zawierający porady antydepresyjne.

W dniu 18 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja ekspercka „Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, udar mózgu i choroba Alzheimera – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”,współorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia i Europejską Radę Mózgu.

Konferencja jest poświęcona tematyce związanej z realizacją drugiego priorytetu zdrowotnego polskiej Prezydencji, którym jest zapobieganie chorobom mózgu oraz chorobom neurodegeneracyjnym - w tym chorobie Alzheimera. Przewodnicząc Radzie UE, Polska zwraca uwagę na zagrożenie, jakie stanowi dla zdrowia społeczeństw europejskich rosnąca liczba zachorowań na choroby mózgu – szczególnie w kontekście stałego wzrostu liczby osób starszych.

W trakcie obrad o godz. 10.30 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem polskich i europejskich ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, sala B).

W dniach 14-16 października 2011 roku w Krakowie odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja 2 sekcji EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) : Psychoterapii Dorosłych i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży pt.: „Rodzeństwo. Rywalizacja i Zawiść – Współistnienie i Troska”.

Głównymi prelegentami będą:

Franz Wellendorf (Niemcy): "Rywalizacja w rodzeństwie. Jej aspekty w psychoanalizie i implikacje dla instytucji"
Angela Joyce (Wielka Brytania): "Dlaczego Brzydkie Siostry i Kopciuszek?"
Jeanne Magagna (Wielka Brytania):  "Zawiść, zazdrość, miłość i szczodrość w relacjach między rodzeństwem"


Konferencja odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym UJ, mieszczącym się przy ulicy Łazarza 9.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie konferencji: http://www.efppconference2011cracow.pl/page1.html

 

Czwartek, 08 Wrzesień 2011 03:01

Polska dla wszystkich

Redaktor: admin

Pod takim hasłem organizowany jest konkurs ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Ogłaszany przez Ministra Radosława Sikorskiego konkurs stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością związani.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Do wygrania łącznie 30.000 złotych!

 

Więcej informacji na stronie konkursu: polskadlawszystkich.pl

Środa, 27 Lipiec 2011 02:55

Weekend z psychologią

Redaktor: admin

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniach 10-11 września do udziału w „Weekendzie z psychologią”.

To już III edycja tego wydarzenia. Do udziału w imprezie zapraszane są osoby, które zastanawiają się nad podjęciem studiów psychologicznych, chcą dowiedzieć się czym tak naprawdę zajmują się psychologowie oraz jakie możliwości pracy stwarza posiadanie wykształcenia psychologicznego.

Zapisy prowadzone będą od 16 sierpnia do 7 września poprzez formularz zgłoszeniowy na najdujący się na stronie stronie www.weekendzpsychologia.psychologia.pl. Tam też wkrótce pojawi się pełen program wydarzenia.

Czwartek, 21 Lipiec 2011 16:53

Od chaosu do samoorganizacji.

Redaktor: admin

Norman Benett Group, Simontonowski Instytut Zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie Mentorów i Coachów- EMCC Poland zapraszają serdecznie na wyjątkowe, trzydniowe, zaawansowane szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania stopnia II „Od chaosu do samoorganizacji“.

Warsztat, który poprowadzą doktorzy Aleksandra i Mariusz Wirgowie wraz ze specjalistami z Simontonowskiego Instytutu Zdrowia, odbędzie się w dniach od 4 do 6 sierpnia w Warszawie. Po kilku latach przerwy to jedyna szansa, aby w tym roku wziąć udział w tym unikalnym szkoleniu.

Mariusz Wirga jest dyrektorem medycznym onkologii psychospołeczniej w Instytucie Onkologii Long Beach Memorial Medical Center w Kalifornii, byłym dyrektorem medycznym Ośrodka Onkologicznego Simontona w Malibu w Kalifornii oraz współautorem książek „ABC Twoich emocji“, „Zwyciężyć chorobę“.  Wraz z żoną Aleksandrą, są wieloletnimi współpracownikami O. Carla Simontona, onkologa radioterapeuty, pioniera psychoonkologii oraz Maxie C. Maultsby'ego, znanego też w Polsce, światowej sławy psychiatry i twórcy Racjonalnej Terapii Zachowania.

Oboje też szkolili się u Petera Fennera, nauczyciela duchowego, byłego mnicha  tybetańskiego, który dokonał syntezy niedwoistych filozofii Wschodu (Mahamudra, Madhyamika, Dzogczen i Adwaita) i sprowadził je do wspólnej istoty, wolnej jednak od treści religijnych czy kulturowych. Dzięki temu stworzył system Terapii Niedwoistej (Nondual Therapy) oraz praktycznego zastosowania terapeutycznego Nieuwarunkowanej Świadomości.

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to ponadczasowy, holistyczny, poznawczo-behawioralny program samopomocy, stosowany w psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie psychosomatycznej, a także w profilaktyce i pracy z osobami zdrowymi, np. w coachingu i sporcie. Jest to skuteczny i wszechstronny program, który zajmuje się bezpośrednio wszystkimi grupami ludzkiego zachowania: poznawczą, emocjonalną i fizyczną, a także wyposaża uczestników w umiejętność redukowania stresu i bycia swoim osobistym psychoterapeutą.

Podstawowe założenie w Racjonalnej Terapii Zachowania brzmi następująco: „To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach“. Twórcą tej terapii jest Maxie C. Maultsby jr., amerykański lekarz psychiatra, który prowadził studia nad naukowymi podejściami do rozumienia ludzi i nad pomaganiem ludziom w niesieniu emocjonalnej pomocy samym sobie.

Zaawansowane szkolenie RTZ II „Od chaosu do samo-organizacji“ wprowadza uczestników do praktycznego połączenia Teorii Chaosu i Dynamiki Nieliniowej z Teorią Uczenia i terapią poznawczo-behawioralną RTZ do zastosowania w najczęstszych zaburzeń psychicznych. Uczestnicy nabędą praktycznego doświadczenia w stosowaniu zaawansowanych technik poznawczo-behawioralnych jak na przykład poddawaniu behawioralnej analizie fraktali ludzkiego zachowania, by w chaosie kryzysu odnaleźć schematy przewijające się w życiu tej osoby i by pomóc jej w stworzeniu warunków do samo-organizacji na zdrowszym poziomie.

W programie między innymi praktyczne podejście do terapii:

– zaburzeń nastroju: depresji, dystymii, dwubiegunowości,
– zaburzeń lękowych: obsesyjno-kompulsywnego, lęku uogólnionego, panicznego, zespołu stresu pourazowego,
– zaburzeń jedzenia: anoreksji i bulimii
– objawów psychotycznych: omamów i urojeń
– zaburzeń osobowości (ze szczególnym uwzględnieniem osobowości granicznej i antyspołecznej)
– zaburzeń psychosomatycznych

Dodatkowo przedstawione będą między innymi:


– trening umiejętności wg Marshy Linehan (uważność, tolerancja dystresu, skuteczność interpersonalna, regulacja emocji),
– proces zmiany i motywacja
– praca z ciężko chorymi i umierającymi
– praca z różnymi grupami: dziećmi, młodzieżą, rodzinami. 

Przedstawione też będzie skuteczne rozwiązywanie bólu egzystencjalnego poprzez nowatorskie odnoszenie się do zagadnień osobistej filozofii czy duchowości. Doktor Mariusz Wirga wplecie w nurt warsztatów unikalne podejście niedwoiste (niedualistyczne – Nondual) i praktyczne zastosowanie Nieuwarunkowanej Świadomości w terapii – zaprezentowane W TAKIEJ FORMIE PO RAZ PIERWSZY W POLSCE.

Aleksandra i Mariusz Wirgowie z USA współprowadzić będą te zajęcia wraz ze swoimi długoletnimi współpracownikami z Simontonowskiego Instytutu Zdrowia z Polski: Aurelią Dembińską, Ewą Wojtyną i Maciejem Skibińskim, którzy są certyfikowanymi terapeutami, superwizorami oraz trenerami RTZ i terapii simontonowskiej.

Informacje na temat tego wydarzenia umieszczone są między innymi na stronie http://www.normanbenett.pl/kalendarium.php
Cena za udział w 3 dniach szkolenia wynosi 1870 PLN brutto.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zarezerwuj sobie czas i miejsce już dziś!
W celu wstępnej rezerwacji miejsc proszę wysyłać zgłoszenie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub poprzez stronę: http://www.normanbenett.pl/kalendarium.php

Czwartek, 21 Lipiec 2011 16:38

„Psychologia marketingu” z prof. Cialdinim

Redaktor: admin

Jak wykorzystać techniki perswazji i wpływu społecznego podczas konstruowania strategii marketingowej? Na to pytanie odpowie prof. Robert Cialdini. Wykład światowej sławy psychologa społecznego będzie głównym punktem programu seminarium, organizowanego na jesieni we Wrocławiu przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 10 i 11 października we Wrocławiu. Gościem specjalnym dwudniowego spotkania będzie prof. Robert Cialdini  z Arizona State University – światowej sławy autorytet w dziedzinie psychologii społecznej, który poprowadzi kilkugodzinny wykład na temat wykorzystania technik wpływu społecznego w marketingu.

W seminarium obok prof. Roberta Cialdiniego wezmą udział uznani naukowcy zajmujący się językiem perswazji, neuromarketingiem, psychologią inwestowania, marketingiem politycznym, zachowaniami ekonomicznymi, znakiem towarowym i kształtowaniem rzeczywistości gospodarczej, w tym prof. Jerzy Bralczyk, prof. Dariusz Doliński, prof. Rafał Ohme, prof. Andrzej Falkowski, dr hab. Wojciech Cwalina, dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Na seminarium obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji


« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

feed-image Feed Entries

Uwaga! .

Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszego serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki internetowej.

EU Cookie Directive Module Information