Psychologia w zmieniającym się swiecie” to hasło XXXV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Psychologicznego, który odbędzie się w dniach 18-21 września w Bydgoszczy.

Cel tegorocznego spotkania to refleksja nad ewolucją i obecnym stanem dyscypliny, jaką jest psychologia, w tym przede wszystkim nad jej użytecznością w aktualnej rzeczywistości. W programie przewidziane są wykłady plenarne, sympozja naukowe, dyskusje panelowe oraz warsztaty.

Więcej informacji: zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl

To hasło interdyscyplinarnej konferencji, która odbędzie się 13 grudnia w Katowicach.

Spotkanie jest organizowane przez Katedrę Filozofii i Nauk Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Konferencja będzie okazją do debaty na temat zagrożeń behawioralnych.
W programie zaplanowano cztery sesje:
– Agresja i autoagresja,
–Tożsamość cielesna,
– Uzależnienia i Zaburzenia odżywiania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2013. Więcej informacji tutaj

Czwartek, 14 Listopad 2013 09:40

Bezpłatny i Anonimowy Punkt Pomocy On-line

Redaktor: admin

Od 12 listopada do 19 grudnia Stowarzyszenie Intro w ramach V Edycji Programu Szkoła E-Pomocy prowadzi bezpłatny Punkt Pomocy On-Line.

Bezpłatna e-pomoc dotyczy radzenia sobie z życiowymi trudnościami.

„Wierzymy, że każdy człowiek ma w sobie siłę do przezwyciężania kryzysów, czasem tylko potrzebuje wsparcia drugiej osoby i to właśnie może od nas otrzymać” – piszą organizatorzy Punktu.

Pomoc dotyczy m.in.: zaburzeń odżywiania, przemocy psychicznej lub fizycznej w domu, szkole, pracy,, niepełnosprawności, bezrobocia, wyboru dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej.

Więcej informacji tutaj

Wtorek, 29 Październik 2013 23:47

Psychologowie w walce o regulację zawodu.

Redaktor: admin

O modzie na psychoterapię, pracy nie tylko na kozetce, wolnym zawodzie psychologa
i niejasnej sytuacji prawnej będą rozmawiać studenci, absolwenci, naukowcy i praktycy podczas ogólnopolskich otwartych debat 9 listopada we wrocławskim wydziale SWPS przy ul. Ostrowskiego 30b i kawiarni przy ul. Włodkowica 21.

Czy dziś każdy może wykonywać zawód psychologa? Czy klienci gabinetów terapeutycznych mogą czuć się bezpiecznie? Co można robić po studiach psychologicznych poza prowadzeniem psychoterapii? W sobotę, 9 listopada studenci SWPS we Wrocławiu organizują debaty na temat przyszłości psychologii oraz regulacji zawodowych w tej dziedzinie. – Brak uregulowań często doprowadza do świadczenia usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie. Chcemy to zmienić – mówi Paweł Zieliński z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii.


Pierwsza debata pod tytułem „Psychologia XXI wieku” odbędzie się we wrocławskiej siedzibie SWPS, o godz. 12.30 między innymi z udziałem dziekana SWPS we Wrocławiu, prof. Tomasza Zaleśkiewicza, psychologa ekonomicznego; prof. Macieja Dymkowskiego, psychologa społecznego; dr Julity Koszur, zajmującej się psychologią polityczną i psychologią internetu oraz dr. Jarosława Kulbata, eksperta w dziedzinie wpływu społecznego. – Nowoczesna psychologia odkrywa kolejne zagadki ludzkiego umysłu. Wraz z naukowcami, praktykami i pasjonatami psychologii porozmawiamy o tym, jakie są najbardziej niedoceniane i przeceniane dziedziny psychologii oraz co najnowsze badania wnoszą do wiedzy o człowieku – mówi Jakub Kuś, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii.


O godz. 17.00 w kawiarni przy ul. Włodkowica 21 odbędzie się druga debata dotycząca ustawy o zawodzie psychologa z udziałem dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr. Tomasza Grzyba, mgr Ewy Okręglickiej-Forysiak oraz prof. Stanisława Kowalika. – Poprzez ogólnopolskie akcje informacyjne, panele dyskusyjne i w końcu zbiórkę podpisów chcemy zmobilizować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do wznowienia prac nad nową ustawą, która będzie satysfakcjonować wszystkich: studentów, środowisko aktywnych psychologów i klientów usług psychologicznych – argumentuje Paweł Zieliński.


Wydarzenia skierowane są do studentów, praktyków, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych naukami społecznymi. Na wszystkie debaty wstęp jest wolny.

Patronat medialny nad debatą o ustawie zawodu psychologa objął magazyn Charaktery.

Więcej informacji na stronie www.swps.pl/wroclaw w zakładce „aktualności”. 

***

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia
(w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu jest najlepszą jednostką naukową w grupie nauk społecznych w Polsce (zgodnie z oceną parametryczną dokonaną w 2013 r. przez MNiSW).  W jego strukturach działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Wydział oferuje studia
na kierunkach: psychologia, psychologia dla magistrów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Powstał
w 2004 r. Jego dziekanem jest dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, prof. SWPS. Więcej: www.swps.pl.

Dodatkowych informacji nt. uczelni udziela:

Centrum Prasowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 22 517 98 15

 

Wtorek, 29 Październik 2013 23:36

ADHD w trzech perspektywach - konferencja

Redaktor: admin

15-16 listopada Studenckie koło naukowe psychologii klinicznej SANITAS oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie organizują interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Diagnoza i Terapia ADHD”.

Konferencja stwarza możliwość wymiany doświadczeń i integracji wiedzy na temat diagnozy oraz terapii stosowanych w ADHD. Studentom udało się sprowadzić jednych z najlepszych specjalistów z zakresu ADHD. Obecność potwierdzili m. in.: prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk, dr n. med. Artur Kołakowski, dr hab. Aneta Rita Borkowska oraz  dr Wanda Baranowska.

Program konferencji podzielony jest na trzy panele tematyczne, w których problem diagnozy i terapii zostanie przedstawiony z różnych perspektyw: medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Podczas pierwszego dnia podejmowane tematy będą dotyczyć diagnozy ADHD, w drugim organizatorzy chcą skoncentrować się na omówieniu możliwych form terapii.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa ADHD. Skierowana jest głównie do lekarzy, pedagogów, psychologów, praktyków oraz studentów zainteresowanych problematyką ADHD. Udział w konferencji jest płatny.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć Tutaj.

W poniedziałek 28 października 2013 r., Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchamia nową formę niestacjonarnej pomocy psychologicznej. Poradnia Mailowa powstaje z myślą o osobach borykających się z trudnościami osobistymi i cierpieniem psychicznym, znajdujących się w kryzysie emocjonalnym, niepotrafiących uporać się z negatywnymi emocjami i szukających dla siebie pomocy. Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem/specjalistą w swoim najbliższym otoczeniu, jak również tych, którym o problemach łatwiej jest pisać niż rozmawiać.

Nowe przedsięwzięcie Instytutu wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc i wsparcie psychologiczne, zagospodarowując przy tym lukę pomiędzy poradnictwem stacjonarnym, wymagającym spotkania z psychologiem w cztery oczy, a rozwijaną przez IPZ w ramach Centrum Pomocy Kryzysowej formą poradnictwa telefonicznego. Niestacjonarna działalność założonego przez
prof. Jerzego Melibrudę Instytutu obejmuje między innymi: Poradnię Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116-123, Poradnię Telefoniczną dla Osób Uzależnionych Behawioralnie 801 889 880.

Korzeniem, z którego wyrastają te zakrojone na szeroką skalę formy pomocy jest ośrodek IPZ PTP w warszawskich Włochach, już od trzech dekad rozwijający zastosowania współczesnej psychologii dla rozwiązywania problemów zdrowotnych, wychowawczych, społecznych i zawodowych. Instytut prowadzi działalność terapeutyczną (Placówka Kliniczna "Ogród"), szkoleniową, badawczą i wydawniczą, a wiedza, doświadczenie i autorytet jego pracowników stanowią rękojmię najwyższych standardów pracy wymienionych placówek.

„Zapraszamy do kontaktu wszystkich poszukujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi. Ofertę Poradni Mailowej kierujemy zaś szczególnie do osób, które odczuwają obawy, lęk czy wstyd przed bezpośrednim kontaktem ze specjalistą, a także osób niepełnosprawnych, starszych czy zamieszkałych poza ośrodkami miejskimi. Mamy nadzieję, że otwarta, anonimowa i dostępna dla każdego użytkownika internetu forma pomocy, pozwoli nam dotrzeć do szerokiego grona nowych odbiorców” - mówi Anna Gnich, koordynatorka programu interwencji kryzysowej IPZ.

Potencjalnych klientów poradni, których funkcjonowanie osobiste, zdrowotne i społeczne zostaje zaburzone przez trudności natury emocjonalnej stale przybywa. Według ostatniego raportu European College of  Nuropsychopharmacology (ECNP/EBC Report 2011) aż 38% Europejczyków cierpi na różne trudności natury psychologicznej, w tym najczęściej depresję, napady lęku, bezsenność i uzależnienie od alkoholu. Rośnie również odsetek osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Zdaniem ekspertów, zachorowalność zwiększa się, ponieważ coraz więcej osób nie wytrzymuje szybkiego tempa życia spowodowanego przemianami społeczno-gospodarczymi ostatnich dekad. Na szczęście coraz więcej osób szuka profesjonalnej pomocy, również dzięki akcjom edukacyjnym oraz informacyjnym. Ludzie przestają się wstydzić tego, że przeżywają trudności natury psychicznej, częściej są też skłonni przyznać, że padli ofiarą mobbingu w miejscu pracy, przemocy domowej lub innego przestępstwa, jak molestowanie seksualne.

Choć mailowy kontakt ze specjalistą nie zastąpi terapii realizowanej w trybie stacjonarnym, twórcy Poradni wierzą, że uważna konsultacja korespondencyjna może przynieść ich klientom ulgę, pomóc odzyskać nadzieję, wzmocnić motywację do zmiany lub ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia. Konsultanci udzielą wskazówek jak przepracować trudne doświadczenia oraz towarzyszące im negatywne uczucia i nieadaptacyjne myśli. Ich obiektywne uwagi pozwolą ocenić skalę problemu i pomogą odszukać źródła profesjonalnej pomocy w miejscu zamieszkania rozmówcy.

Aby skorzystać z usług Poradni należy odwiedzić stronę internetową: http://www.psychologia.edu.pl/poradnia.html

Środa, 04 Wrzesień 2013 14:35

Współczesne wyzwania psychoonkologii - konferencja

Redaktor: admin

„Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej” to hasło konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 września w Gdańsku.

Organizatorami są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne we współpracy merytorycznej z Podyplomowymi Studiami Psychologii Klinicznej oraz Podyplomowymi Studiami Psychoonkologii Klinicznej.

Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia wsparcia chorych i ich rodzin w zmaganiu się z chorobą, poruszone zostaną również kwestie zwiększania pozytywnych zasobów chorych, ich rodzin i opiekunów oraz osób pracujących z chorymi.


Szczegółowe informacje: knwwp.ug.edu.pl

Wtorek, 11 Grudzień 2012 10:39

II edycja konferencji “Człowiek Zalogowany”

Redaktor: admin

W dniach 1-3 lutego 2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się II edycja konferencji „Człowiek Zalogowany”.

„Człowiek zalogowany” to ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja, cyklicznie organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ. Mamy nadzieję, ze stanie się okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie oraz miejscem spotkania osób zainteresowanych tym tematem.

Obszary tematyczne:
- Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu
- Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości
- Dziennikarstwo w Internecie
- Marketing w sieci
- Portale społecznościowe i technologie Web 2.0
- Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu
- Savoir-vivre w sieci
- Wirtualna komunikacja
- Internet jako środowisko pracy
- Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych
- Sieć a tematyka gender
- Telemedycyna Dyskusja panelowa - temat będzie podany wkrótce

Goście specjalni:
- prof. dr hab. Bassam Aouil
- Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, pisarz
- dr hab. Jacek Pyżalski
- dr hab. Barbara Szmigielska, prof. UJ
- prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Udział w wydarzeniu jest płatny. Rejestracja udziału w konferencji trwa do 15 grudnia 2012 (w przypadku osób chcących wygłosić referat lub zgłosić poster)
lub 10 stycznia 2013 (w przypadku osób będących biernymi uczestnikami). Zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24 listopada w Warszawie odbędzie się II konferencja "Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym" poświęcona psychoanalizie młodzieży. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

Referaty wygłoszą:

Maxim de Sauma, analityk Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Catalina Bronstein, analityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca teorii psychoanalitycznej na University College London;

Francois Ladame, szwajcarski psychoanalityk badający m.in. depresję, skłonności samobójcze;

Denys Flyn, analityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w London Clinic of Psychoanalysis;


Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Lotników 32/46 (Instytut Fizyki).

Więcej informacji: www.psychoanaliza.org.pl

Poniedziałek, 12 Listopad 2012 08:55

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Poskładać nas w całość".

Redaktor: admin

"Poskładać nas w całość" to hasło Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia w Katowicach.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „MERITUM” przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki dorosłych dzieci alkoholików.

Zakres tematyczny konferencji:

- cechy charakterystyczne DDA
- rodzaje terapii oferowanej DDA przez psychologię, a także alternatywne formy terapii dla DDA
- grupy samopomocowe
- 12 Kroków i Tradycji DDA w praktycznym zastosowaniu
- spostrzeganie i myślenie o sobie, świecie i przyszłości dorosłych dzieci z rodziny alkoholowej
- mechanizmy obronne stosowane przez DDA
- rozumienie własnych emocji i emocji innych
- choroba alkoholowa rodziców a depresja i inne zaburzenia u DDA
- rodzina alkoholowa a rodzina dysfunkcyjna
- wpływ alkoholizmu rodziców na kształtowanie osobowości dzieci
- DDA a wiara
- czy każde dziecko z rodziny dysfunkcyjnej powiela schemat wyniesiony z domu rodzinnego

Więcej informacji można znaleźć na stronie: calosc.blox.pl

« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

feed-image Feed Entries

Uwaga! .

Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszego serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki internetowej.

EU Cookie Directive Module Information